Değerli Araştırmacılar,

Ufuk Avrupa Programı'nda da projeler bağımsız hakemler tarafından değerlendirilmekte olup, “Hakemlik” kaydınızı yaptırarak siz de dünyanın en büyük bütçeli sivil Ar-Ge Programı'nın projelerini değerlendiren hakemlerden biri olabilirsiniz!

Bu bağlamda, Avrupa Komisyonu tarafından, 2021-2027 dönemi için hakemlik duyurusu yayımlanmıştır.

Komisyon, "Funding and Tenders Portal" üzerinden duyurulan AB fon ve ihalelerinin yürütülebilmesi için, hakem değerlendirmesine ihtiyaç duymaktadır.

Hakemlerden aşağıda belirtilen hususlarda katkı beklenmektedir:

Fon başvurularının değerlendirilmesi (ihaleler dahil)
Proje ve sözleşmelerin izlenmesi
Özel konularda görüş ve tavsiyeler
Hakemlere verilen görevler, her türden değerlendirme, izleme ve tavsiyeleri içerebilir (örneğin, uygulamalar, değerlendirme prosedürlerini gözlemleme, proje incelemeleri, koçluk faaliyetleri, etik kontroller ve denetimler vb. dahil incelemeler).

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 2021-2027 Hakemlik Duyurusu'na ulaşmak için; https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/experts/call-for-expression-of-interest_en.pdf